آپلود عکس


اي نگاهت نخي از مخمل و از ابريشم
چند وقت است که هر شب به تو مي انديشم
    به تو آري ، به تو يعني به همان منظر دور     به همان سبز صميمي ، به همبن باغ بلور     به همان سايه ، همان وهم ، همان تصويري     که سراغش ز غزلهاي خودم مي گيري     به همان زل زدن از فاصله دور به هم     يعني آن شيوه فهماندن منظور به هم     به تبسم ، به تکلم ، به دلارايي تو     به خموشي ، به تماشا ، به شکيبايي تو     به نفس هاي تو در سايه سنگين سکوت     به سخنهاي تو با لهجه شيرين سکوت     شبحی چند شب است آفت جانم شده است     اول اسم کسی ورد زبانم شده است     در من انگار کسی در پی انکار من است     یک نفر مثل خودم ، عاشق دیدار من است     یک نفر ساده ، چنان ساده که از سادگی اش     می شود یک شبه پی برد به دلدادگی اش     آه ای خواب گران سنگ سبکبار شده     بر سر روح من افتاده و آوار شده     در من انگار کسی در پی انکار من است     یک نفر مثل خودم ، تشنه دیدار من است     یک نفر سبز ، چنان سبز که از سرسبزیش     می توان پل زد از احساس خدا تا دل خویش     رعشه ای چند شب است آفت جانم شده است     اول اسم کسی ورد زبانم شده است     آی بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست     راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟     اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست     پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟     حتم دارم که تویی آن شبح آینه پوش     عاشقی جرم قشنگی ست به انکار مکوش     آری آن سایه که شب آفت جانم شده بود     آن الفبا که همه ورد زبانم شده بود     اینک از پشت دل آینه پیدا شده است     و تماشاگه این خیل تماشا شده است     آن الفبای دبستانی دلخواه تویی
  عشق من آن شبح شاد شبانگاه تویی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خودت میخوای بری خاطره شی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازیه هر روزه
نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره

بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو

راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو
بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو

راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو
از عشق هر چیزی که میشناسمو از من گرفتی تو تو باقی مونده ی احساسمو از من گرفتی و

میخوای من باشی و یادت بره مایی وجود داره خودت آماده ی رفتنی و ترست نمیذاره
اصلا نترس راحت برو بی من هیشکی به جز تو منو یادش نیست

فکر کردی کی از من خبر داره ؟ راحت برو هیشکی حواسش نیست
بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو

راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو
بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو

راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو
مسیرمون باهم یکی بود ولی مقصد جدا دلگیرم پردرد پربغضم خدا
1392/04/01
1394/01/04
1396/03/25
1399/02/01

1400/06/06
آپلود عکس

>

پیچک

کد موزیک

ساخت کد موزیک

ساخت کد موزیک

ساخت کد موزیک

ساخت کد موزیک

دریافت کد آمارگیر سایت

آپلود عکسآپلود عکس11/24/2021 8:27:51 PM